thumbnail-post
7|11|2015

ARBEIDSGEHANDICAPTE STATUS EN FINANCIËLE PRIKKELS

Hoe bespaart u kosten op ‘zieke’ werknemers of werknemers met een beperking?

Bijna iedere werkgever zal te maken krijgen met zieke werknemers. In Nederland is het zo dat er behoorlijk wat van u als ondernemer gevraagd wordt op het moment dat een van uw werknemers ziek wordt. Zo moet u na 6 weken een probleemanalyse opmaken en een plan van aanpak. U moet actief re-integreren.

U heeft een loondoorbetalingsverplichting van 104-weken en sinds de invoering van de Wet Bevaza ofwel de modernisering Ziektewet gaat u mogelijk zelfs meer premie betalen op het moment dat werknemers ziek uit dienst treden.

Voor veel ondernemers zijn juist personeelskosten voor gezonde en goed functionerende werknemers al een flinke kostenpost binnen de onderneming. Wanneer werknemers dan ook nog langdurig ziek worden, nemen de kosten vaak schrikbarend toe. Hierbij willen wij u wijzen op enkele tips.

Arbeidsgehandicapte status

U mag na de eerste twee maanden dienstverband de arbeidsgehandicapte status van uw werknemers uitvragen. Dit betekent dat u na mag vragen of uw werknemer belemmeringen heeft bij het uitvoeren van werkzaamheden. Dit kan zijn in het geval van slechthorendheid, wanneer iemand gebonden is aan een rolstoel maar ook wanneer iemand door rugklachten een aangepaste stoel nodig heeft. Wij adviseren u ook om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Een arbeidsgehandicapte werknemer is een werknemer bij wie door middel van een medisch arbeidsdeskundige beoordeling is vastgesteld dat hij door een ziekte of handicapt belemmeringen ervaart bij het vinden van een baan of bij het verrichten van arbeid.

Financiële voordelen voor de werkgever

Mocht blijken dat uw werknemer een arbeidsgehandicapte status heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie (dit wordt vaak verwerkt als premiekorting) of loondispensatie (het uitbetalen van een lager salaris). Bovendien kunt u gebruik maken van een No-Riskpolis in sommige gevallen. Dit kan voor u betekenen dat u tijdens ziekte niet de volledige 104 weken loon hoeft door te betalen maar dat het UWV deze loondoorbetalingsverplichting overneemt. Bijkomend voordeel is dat wanneer u gebruik maakt van een No-Riskpolis de Wet Bevaza niet van toepassing is. Dit betekent dan weer dat u voorkomt dat bij de uitstroom van de arbeidsgehandicapte zieke werknemer u geen hogere premie gaat betalen. Het is van belang om dit zelf allemaal in kaart te brengen en aan te vragen omdat deze financiële voordelen niet automatisch worden toegepast.

No-Risk Polis

Als werkgever moet u zoals gezegd in beginsel 104 weken loon doorbetalen tijdens ziekte. Het UWV neemt in sommige gevallen deze loondoorbetalingsverplichting over. Een bijkomend voordeel is dat werknemers die beschikken over een no-riskpolis niet meetellen in de uitstroom van zieke werknemers welke u heeft, als bedoeld in de Wet Bevaza. Dit betekent dus dat uw premie niet omhoog gaat.

Premiekorting

Werknemers die beschikken over een arbeidsgehandicapte status komen vaak in aanmerking voor een premiekorting. Deze korting wordt ook wel de mobiliteitsbonus genoemd en bedraagt maximaal € 7.000,00 per jaar met een maximum van drie jaren. De premiekorting is lager wanneer deze wordt aangevraagd in combinatie met loondispensatie.

Loondispensatie

Als u een werknemer aanneemt die beschikt over een Wajong-uitkering en deze werknemer een mindere arbeidsprestatie levert dan zijn gezonde collega, kunt u het UWV vragen om vast te stellen wat de loonwaarde van deze werknemer is. Na onderzoek door een arbeidsdeskundige kan het UWV u vervolgens toestemming geven om de werknemer een lager salaris uit te betalen. Het UWV vult het salaris van de werknemer dan vaak (gedeeltelijk) aan.

Hulpmiddelen

Sommige werknemers hebben hulpmiddelen nodig om hun functie goed uit te kunnen oefenen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een werknemer die een doventolk nodig heeft of een werknemer die taxivervoer nodig heeft. Deze werknemer kan zelf bij het UWV een verzoek indienen om toekenning van de hulpmiddelen.

Uitvragen arbeidsgehandicapte status

Veel werkgevers vinden het lastig om de uitvraging van de arbeidsgehandicapte status goed vast te leggen. Dit is jammer omdat u als ondernemer een flinke kostenbesparing kunt doorvoeren wanneer u weet of uw werknemers een arbeidsgehandicapte status hebben en u gebruik maakt van de bijbehorende (financiële) voordelen. Wij hebben daarom een pakket opgesteld met daarin een overeenkomst met vragenformulier dat u kunt gebruiken voor dit doel. Ook hebben wij hierin uitgewerkt van welke regelingen u gebruik kunt maken voor arbeidsgehandicapte werknemers. Dit informatiepakket kunt u bij ons kopen voor een bedrag van € 100,00. Bent u hierin geïnteresseerd, neem dan contact op met ons.