LATEN WE PERSONEELSZAKEN VOORAL PRAKTISCH HOUDEN

Uw bedrijf is dynamisch. En omdat u met personeel het onderscheid maakt, moeten personeelszaken goed geregeld zijn. U wilt dat uw medewerkers goed functioneren. Dat ze gemotiveerd zijn, dat ze zich ontwikkelen. Dit gaat niet vanzelf.

Door regelmatig met u te praten kijken we vooruit. Daarmee voorkomen we mogelijke problemen in de toekomst. We houden rekening met de geldende wet- en regelgeving, met een eventuele cao, en natuurlijk met de specifieke kenmerken van uw organisatie.

 

Welke mensen hebt u nu en in de toekomst nodig?

Mensen die nu prima functioneren zijn niet vanzelfsprekend de mensen die in de toekomst optimaal bij uw bedrijf passen. Mocht u te maken krijgen met een reorganisatie van werk of zelfs ontslag, dan komen we met praktisch toepasbare oplossingen voor u en voor uw medewerkers. We ontwikkelen personeels- en organisatieoplossingen en passen die toe in uw praktijk. Bel ons gerust als u denkt dat dit nodig is. Een goede vraag is altijd welkom. In een oriënterend gesprek onderzoeken we samen wat een passende oplossing voor u is.

Voor onze klanten regelen wij onder meer:

icon

Beloningsvraagstukken

icon

Reorganisatie en formatieadvies / ontslagzaken

icon

Ondersteuning / coaching van disfunctionerende medewerkers of
andere acute personeelsproblemen

icon

Hulp bij verzuimbeperking, geven van verzuimtrainingen en begeleiden bij zieke medewerkers

icon

Opstellen van eenduidige arbeidsvoorwaarden, bedrijfsregels, verzuimreglement en arboregels

icon

Functieclassificatie, vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

icon

De uitvoering van de risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

icon

Opzetten van beoordelings- en/of functioneringssystemen

icon

Spoor 2 trajecten, loopbaanbegeleiding en outplacement

icon

Medezeggenschap, werkoverleg en training ondernemingsraad

Dit kan op uurbasis of als   voordelig abonnement    of vraag er naar in een   persoonlijk gesprek