PERSONEELS- MANAGEMENT IS EEN BREED VAKGEBIED

De personele kant van uw bedrijf kent veel verschillende deelgebieden.

Met De Kort HR Support weet u dat uw personeelszaken goed geregeld zijn.

We delen ons vakgebied globaal in vijf onderdelen:

  • Arbeidsvoorwaarden en beloning (arbeidsovereenkomst, CAO, personeelsreglement, salarisgebouw)
  • R.I.&E, arbo en verzuim (risico-inventarisatie en evaluatie, verzuimbegeleiding, beleid t.a.v. preventie, opzetten van BHV organisatie)
  • Werving en selectie (wervingsmethoden, assessment, arbeidsvoorwaardengesprek, introductie)
  • Ontslagbegeleiding en re-integratie (ontslagvergunning, vaststellingsovereenkomst of ontbinding door kantonrechter, spoor 2 traject, bemiddelingsgesprek en mediation)
  • Gedragsbeïnvloeding en inzetbaarheid (hiërarchie, stress, verandering en communicatie)