thumbnail-post
15|7|2016

CHECKLIST STAGE- OF ARBEIDSOVEREENKOMST

Is een stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst? De meeste werkgevers zeggen ‘nee’. Want, zo is de gedachte, de stagiaire heeft een stageovereenkomst en dus geen arbeidsovereenkomst. Toch is beantwoording van de vraag niet zo gemakkelijk als het lijkt. Check het met deze checklist.

Het komt regelmatig voor dat partijen een overeenkomst ondertekenen met als titel ‘stageovereenkomst’, maar dat het feitelijk gewoon een arbeidsovereenkomst is. En dat heeft nogal wat gevolgen voor de werkgever.

Daarom hebben wij een checklist opgesteld, zodat werkgevers deze risico’s kunnen indammen.

Voordat we aan de checklist beginnen: wat is het verschil volgens de wet?

Stageovereenkomst

Wat een stageovereenkomst is, staat niet zo duidelijk omschreven in de wet. In de praktijk komt het erop neer dat werkgevers een stagiaire in het kader van een opleiding de kans geven om ervaring op te doen in het bedrijf, al dan niet tegen een kleine (onkosten)vergoeding. De afspraken tussen werkgever en stagiaire worden vastgelegd in een overeenkomst, die partijen vaak een ‘stageovereenkomst’ noemen.

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst staat wel duidelijk omschreven in de wet. Het is de overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer, waarbij de werknemer zich verplicht om arbeid te verrichten en de werkgever zich verplicht de werknemer hiervoor een loon te betalen.

Hoewel het een duidelijke definitie is, is het in de praktijk vaak niet eenvoudig om vast te stellen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Simpel gezegd gaat het er niet om welk naamplaatje op een overeenkomst is geplakt, maar hoe werkgever en stagiaire feitelijk invulling geven aan hun afspraken.

Stageovereenkomst blijkt arbeidsovereenkomst
Dus ook al ondertekenen werkgever en stagiaire een ‘stageovereenkomst’, de rechter kan oordelen dat het een arbeidsovereenkomst is. Maar wat zijn nu die grote gevolgen, waar ik in mijn intro over sprak?

Denk daarbij onder meer aan:

  • De overeenkomst kan doorgaans niet worden opgezegd zonder een ontslagvergunning van het UWV;
  • Op de te betalen ‘vergoeding’ dient loonbelasting te worden ingehouden;
  • De stagiaire heeft recht op vakantiegeld;
  • De stagiaire heeft recht op het wettelijk minimumloon;
  • De stagiaire heeft recht op loon tijdens ziekte;
  • De nieuwe aanzegplicht uit de Wet Werk en Zekerheid is van toepassing

 

Checklist Stageovereenkomst

Werkgevers willen veelal voorkomen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Bent u als werkgever benieuwd of uw stagiaire een arbeidsovereenkomst heeft? Beantwoord dan voor u zelf in ieder geval de volgende vragen:

1.  Ontvangt de stagiaire een vergoeding die slechts de onkosten van de stagiaire dekt?                                JA/NEE

Is de vergoeding hoger, dan zal een rechter al snel oordelen dat er sprake is van salaris.

2. Staat de stagiaire ingeschreven bij een onderwijsinstelling?                                                                              JA/NEE

Staat de stagiaire niet bij een onderwijsinstelling ingeschreven, dan wordt het moeilijk om vol te houden dat er sprake is van een stage.

3. Wordt de stagiaire begeleid door een mentor of stagebegeleider?                                                                   JA/NEE

Een stagiaire wordt in de regel begeleid door een mentor of stagebegeleider

4. Is de overeenkomst primair gericht op het vergroten van de kennis en werkervaring van de stagiaire?   JA/NEE

Het ‘leren’ dient bij een stage centraal te staan, niet het verrichten van productieve arbeid.

Ja

Is het antwoord op alle 4 de vragen ‘ja’? Dan heeft u goede redenen om ervan uit te gaan dat uw stagiaire geen arbeidsovereenkomst heeft en kunt u opgelucht ademhalen.

Nee

Kunt u niet alle bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan zouden de alarmbellen moeten gaan rinkelen. Overleg met Johan de Kort van De Kort HR Support. Hij kan u vertellen welke risico’s u loopt en wat u kunt doen.

Tot slot

Heeft u als werkgever te maken met een dergelijke situatie? Overweegt u om een stagiaire aan te stellen? Neem dan vooral even contact op met Johan de Kort van De Kort HR Support.