thumbnail-post
14|1|2015

HOE BEREKEN JE DE TRANSITIEVERGOEDING?

Als je dit jaar het dienstverband van een medewerker beëindigd, krijg je vanaf 1 juli 2015 te maken met de transitievergoeding indien een medewerker 24 maanden of langer in dienst geweest is. Maar wat bedraagt de transitievergoeding?

Loonbegrip transitievergoeding
Het loon wordt berekend door het uurloon van de medewerker te vermenigvuldigen met de overeengekomen arbeidsduur per maand. Zaken als het werkgeversaandeel in de pensioenpremie, de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet, de door de werkgever beschikbaar gestelde auto en kostenvergoedingen worden niet in het uurloon meegenomen.

Het loon voor de transitievergoeding is ruimer dan het loonbegrip van de aanzegvergoeding (vergoeding voor werknemer als werkgever bij tijdelijk contract niet tijdig aanzegt als het contract niet wordt verlengd) omdat de volgende looncomponenten ook meetellen:

  • 1/12 deel van de vakantiebijslag en de vaste eindejaarsuitkering waar de werknemer binnen 12 maanden recht op zou hebben bij voortzetting contract,
  • 1/12 deel van de overeengekomen vaste looncomponenten in de 12 maanden voorafgaand aan het einde van het contract,
  • 1/36 deel van de overeengekomen variabele looncomponenten in de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin het contract eindigt.

Verschil vaste en variabele looncomponenten
Vaste looncomponenten zijn componenten die niet afhankelijk zijn van het functioneren van de medewerker of het resultaat van de onderneming. Het gaat hier om de ploegentoeslag en de overwerkvergoeding.

Variabele looncomponenten daarentegen zijn componenten die wel afhankelijk zijn van het resultaat van de onderneming en/of de prestaties van de medewerker. Uitsluitend bonussen, winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen zijn variabele looncomponenten. Variabele looncomponenten tellen alleen mee als ze met de werkgever zijn overeengekomen.

Bij een contract van 24 maanden telt 1/24 deel mee van de overeengekomen variabele looncomponenten die tijdens de duur van het contract zijn uitgekeerd.

Let op!
Bij de transitievergoeding gaat het wel om de netto diensttijd. Maanden waarin de medewerker niet heeft gewerkt tellen niet mee bij het bepalen van het recht op transitievergoeding.