thumbnail-post
20|12|2015

LEENT U WELEENS EEN WERKNEMER UIT?

Sinds 1 juli 2012 is de wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) gewijzigd en is de Wet Registratieplicht Intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen (Wet Registratieplicht) in werking getreden. De overheid wil hiermee uitbuiting van werknemers en malafide uitzending van arbeidskrachten terugdringen.

Wat behelst de registratieplicht?

Vanaf 1 juli 2012 moet elk bedrijf dat arbeidskrachten ter beschikking stelt als zodanig geregistreerd staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit is de registratieplicht. De registratieplicht richt zich vooral op uitzendbureaus, uitleenbureaus, banenpools en payrolling, maar geldt ook voor andere bedrijven die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten uitlenen.

Voldoet een werkgever niet aan deze registratieverplichting dan kan aan de werkgever een boete worden opgelegd die kan oplopen van € 12.000,- tot € 36.000,- per werknemer. Ook de inlenende werkgever die een arbeidskracht inleent van een niet bij het Handelsregister ingeschreven bedrijf loopt het risico op dezelfde boete per ingeleende arbeidskracht.

Omdat de wet geen uitzondering maakt voor bedrijven die slechts eenmalig of incidenteel een werknemer uitlenen of detacheren tegen vergoeding, heeft de per 1 juli 2012 van kracht geworden wetgeving gevolgen voor bijna elke onderneming in Nederland. Indien u werknemers detacheert of op andere wijze werknemers tegen vergoeding uitleent (anders dan binnen uw concern), luidt dan ook het advies – om boetes te voorkomen – met spoed een registratie bij het Handelsregister te realiseren. Vergeet om diezelfde reden ook niet, indien u als werkgever arbeidskrachten inleent, altijd bij de KvK te controleren of het uitlenende bedrijf juist staat geregistreerd in het Handelsregister.

Meer informatie over de registratieplicht, de beperkte uitzonderingen hierop en de wijze waarop u zich kunt registreren vindt u op www.kvk.nl/waadi. U kunt aldaar ook controleren of het bedrijf waarvan u een arbeidskracht inleent juist staat geregistreerd.