thumbnail-post
7|1|2017

EEN NIEUW JAAR, WAT VERANDERT ER IN 2017

Wetten worden vernieuwd of aangescherpt en er gaan nieuwe regels in. Wat betekent dit voor u in 2017?  Wij zetten voor u de belangrijkste wetswijzigingen op een rij.

Maximum transitievergoeding wordt 77.000 euro

De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de transitie naar een andere baan voor de werknemer te vergemakkelijken.

AOW-leeftijd verhoogd: 65 jaar en 9 maanden

Werknemers geboren na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 gaan negen maanden langer AOW-premies betalen en ontvangen daarna de eerste AOW-uitkering. De hogere AOW-leeftijd kan gevolgen hebben voor heffingskortingen, zoals de ouderenkorting.

Lage inkomensvoorziening (LIV)

Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers, waarmee de loonkosten van werknemers met een salaris rond het minimumloon lager worden. Dit kan jaarlijks € 2.000,- per werknemer opleveren.

WGA-verzekeringen samengevoegd

Per 1 januari 2017 wordt het mogelijk eigenrisicodrager te worden voor de WGA-flex. Werkgevers die al eigenrisicodrager WGA-vast waren, worden dan ook eigenrisicodrager WGA-flex. Alleen eigen risico blijven dragen voor de WGA-vast is vanaf dan niet meer mogelijk. Het blijft nog wel mogelijk om alleen eigenrisicodrager te zijn voor de Ziektewet of alleen voor de WGA.

Voorwaarden voor verrekeningen in minimumloon en -vakantiebijslag

Met ingang van 1 januari 2017 treedt het laatste deel van de Wet aanpak schijnconstructies in werking. Hierin staat dat slechts onder voorwaarden bepaalde zaken, niet meer mogen worden verrekend met het wettelijk minimumloon. In het verleden werd nogal eens misbruik gemaakt in het verrekenen van kosten van huisvesting en zorgverzekeringspremie. Onder voorwaarden blijft beperkte verrekening toegestaan, mits de werknemer schriftelijk toestemming geeft om:
a. Betalingen te verrichten aan de verhuurder voor de huurkosten en kosten nutsvoorzieningen indien dat niet meer is dan 25% van het voor die termijn geldende wettelijke minimumloon van de werknemer; en
b. De verhuurder een toegelaten instelling is als in art. 19, lid 1, Woningwet of gecertificeerd is door een door de Raad van Accreditatie erkende instelling.

Ook met betrekking tot de premie zorgverzekering kan een dergelijke machtiging worden afgegeven. In dat geval dient een kopie van de polis te worden overgelegd door de werknemer aan de werkgever.

Nieuwsbrief loonheffingen (tarieven; o.a. bijtellingspercentages leaseauto’s)

De Belastingdienst publiceert in het eerste kwartaal van 2017 tweemaal een nieuwsbrief loonheffingen met informatie over het inhouden en betalen van loonheffingen.

Minimumlonen per 1 januari 2017

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2017 € 1.551,60 per maand, € 358,05 per week en € 71,61 per dag. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het minimumloon vanaf 1 juli 2016.