thumbnail-post
23|1|2015

ONTSLAG ALS GEVOLG VAN LIEFDE OP DE WERKVLOER

Werkgevers juichen liefdesrelaties op de werkvloer zelden toe.

De kantonrechter zal genegen zijn in te stemmen met een ontbinding van de arbeidsovereenkomst als het werk eronder gaat lijden.

Het uitgangspunt is dat de werkgever het privéleven van zijn werknemers moet respecteren. Als werknemers ´voor elkaar vallen´ en een relatie aangaan, is dat in principe hun eigen zaak. De werkgever dient het recht op privacy van de werknemer te eerbiedigen. Een werkgever mag niet voorschrijven met wie zijn werknemers zich buiten werktijd al dan niet inlaten, maar er kan aanleiding zijn voor de werkgever om in te grijpen. Daarbij maakt het een verschil of de werkrelatie gelijkwaardig is of dat er sprake is van een relatie tussen een leidinggevende met zijn of haar ondergeschikte. Gaat het om een relatie tussen twee collega’s dan zal het erg van de omstandigheden afhangen of de werkgever mag ingrijpen. Meestal doen de problemen zich voor als de relatie uitgaat, maar andere omstandigheden zijn ook denkbaar.

Relatie met de partner van een collega

Zo moest de kantonrechter in Haarlem een uitspraak doen over een werknemer die een relatie was begonnen met de partner van zijn collega. De bedrogen collega was hier zo boos over dat hij niet meer met zijn vrouw’s minnaar wilde samenwerken. De werkgever heeft getracht om de verliefde werknemer op andere gedachte te brengen en een punt te zetten achter de relatie met de vrouw van zijn collega. Toen die hier niets van wilde weten, heeft de werkgever hem op non-actief gesteld en een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend. De werkgever voert aan dat zijn bedrijf zo klein is, dat de twee collega’s elkaar onmogelijk kunnen ontlopen. Ook voert de werkgever aan dat niet alleen de bedrogen collega weigert samen te werken met zijn collega, maar dat ook de andere werknemers binnen het bedrijf grote moeite hebben met de situatie. De werkgever wil dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt zonder vergoeding, omdat de overspelige werknemer volledig verantwoordelijk is voor de ontstane situatie.

De kantonrechter geeft aan dat de werkgever in principe geen bemoeienis heeft met het privéleven van zijn werknemers. Maar het kan zijn dat de privéomstandigheden van dien aard zijn, dat de werkgever het dienstverband met de werknemer moet beëindigen. De werkgever heeft duidelijk gemaakt dat een minder ingrijpende maatregel dan ontslag geen optie is, omdat het bedrijf zo klein is. De werknemer in kwestie moet het risico dragen van de privégebeurtenis en de kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst. Wel krijgt de werknemer een ontslagvergoeding mee (correctiefactor 1) omdat noch de werkgever noch de werknemer een verwijt valt maken (kantonrechter Haarlem 21 december 2011 LJN UB9411).

Directeur verzwijgt zijn relatie met een ondergeschikte

Een werknemer is in oktober 2000 gaan werken bij een bedrijf in de functie van operationeel directeur. Zijn loon bedraagt € 7.916,67 bruto per maand. Op een gegeven moment wordt bekend dat de directeur een relatie heeft met een van zijn ondergeschikten. Om het nog gecompliceerder te maken: deze ondergeschikte is getrouwd met de broer van de leidinggevende van de directeur. Het bedrijf vindt deze situatie onhoudbaar en besluit de directeur op non-actief te stellen. Het bedrijf dient een verzoek in tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Volgens het bedrijf is er een vertrouwensbreuk ontstaan, omdat de directeur altijd heeft ontkend dat hij een relatie heeft met zijn ondergeschikte. Door dit te ontkennen, heeft de directeur ook zijn leidinggevende bedrogen.

De kantonrechter geeft aan dat het aangaan van een affectieve relatie door een werknemer een privézaak is waarmee de werkgever niets te maken heeft. Maar als een werknemer een relatie aangaat met een ondergeschikte, dan kunnen ook werkgerelateerde zaken een rol gaan spelen. Zo werd van de leidinggevende van de operationeel directeur verwacht dat zij zou reageren op de opmerkingen van het personeel over de verhouding en dat zij een en ander in goede banen zou leiden. Maar door de ontkennende houding van de directeur kon zij niets ondernemen. Voor de kantonrechter is deze houding een reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden zonder vergoeding. De kantonrechter merkt daarbij nog op dat het stelselmatig ontkennen van de relatie omdat het een privékwestie betreft, niet getuigt van het inzicht dat een bedrijf van een werknemer in een dergelijke positie mag verwachten. (Kantonrechter Hilversum, 15 mei 2008).