thumbnail-post
20|9|2016

PRINSJESDAG 2016

Iedere derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. De koning leest op deze dag de troonrede voor. In de troonrede staat hoe de Nederlandse regering het heeft gedaan in het afgelopen jaar en kondigt hij aan welke plannen kabinet heeft voor het aankomende jaar.

MILJOENENNOTA

Vervolgens biedt de minister van Financiën namens de regering een koffertje aan met de Rijksbegroting en de miljoenennota aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Maar wat staat er eigenlijk in de miljoenennota?

ONDERWIJS

–      Je kunt binnen drie jaar doorstromen van mbo naar hbo, in plaats van vier jaar.

–      Minderjarige mbo’ers mogen gratis met het openbaar vervoer. Ook worden de schoolkosten verlaagd voor minderjarige mbo’ers uit gezinnen met lage inkomens.

–      Sinds september 2015 is de basisbeurs omgezet naar een leenstelsel. Dit systeem blijft, maar er zijn een aantal nieuwe voorwaarden. Een studievoorschot aanvragen wordt makkelijker en ook de aanvullende beurs wordt verhoogd.

–      Er wordt geld uitgetrokken voor kinderen van laagopgeleide ouders, zodat zij dezelfde kansen krijgen als elk ander kind.

–      Er is 15 miljoen uitgetrokken voor het onderwijs van asielzoekers.

WERKEN

–      Het minimumjeugdloon voor 18-, 19- en 20-jarigen wordt verhoogd. Als 21-jarige val je niet onder het jeugdloon en krijg je een volwaardig minimumloon.

–      Wie meer dan 40 uur per week werkt, zal minder moeten inleveren.

–      Mensen met een laag inkomen worden tegemoetgekomen via het lage-inkomensvoordeel. Werkgevers die werknemers in dienst nemen of houden die het wettelijk minimumloon verdienen extra voordelen.

–      Er wordt 160 miljoen geïnvesteerd om werkzoekenden te ondersteunen via het UWV.

–      Het aantal zzp’ers en flexwerkers is sterk toegenomen. Er zal in 2017 worden gezocht naar een oplossing om de grote inkomensverschillen met mensen met een vast contract te verkleinen.

–      Een alleenstaande met een minimumloon gaat er in totaal 12,8 procent op vooruit.

WONEN

–      De huurtoeslag gaat voor vrijwel iedereen met 10,50 euro per maand omhoog.

–      Woningcorporaties moeten zich meer focussen op sociale huisvesting. Huishoudens met een hoog inkomen krijgen huurverhoging. Hierdoor zal er meer woonruimte beschikbaar zijn voor mensen met een lager inkomen.

–      Er zullen nieuwe vormen van tijdelijke huur worden toegestaan om leegstand te voorkomen en meer mensen huisvesting te kunnen bieden.

VEILIGHEID

–      Er komt 450 miljoen bij voor Veiligheid en Justitie. Het totale budget bedraagt daarmee 12,5 miljard euro.

–      De politie krijgt 200 miljoen extra voor opsporingsonderzoek en de ondersteuning van wijkagenten.

–      Voor de bestrijding van terrorisme is 10 miljoen beschikbaar. De politie-eenheid Dienst Speciale Interventies (DSI) wordt versterkt en de uitwisseling van informatie wordt verbeterd.

ARMOEDEBESTRIJDING

In 2014 leefden 421 duizend kinderen in armoede. Er wordt 100 miljoen uitgetrokken om kinderen naar bijvoorbeeld schoolreisjes, zwemlessen of voetbaltrainingen te laten gaan.

DE TROONREDE

De toon van de troonrede was erg positief. Veel politici uit de oppositie hadden toch een aantal aanmerken. Nederland zou sterk uit de economische crisis zijn gekomen, maar volgens hen merken veel mensen daar weinig van. In de troonrede focuste Willem-Alexander zich behalve op de financiële vooruitgang van Nederland, ook op de terreurdreiging.