thumbnail-post
6|6|2015

WAT GEBEURT ER ALS IK EEN NETTOLOONAFSPRAAK MAAK?

Met de meeste mensen die je aanneemt, maak je een bruto loonafspraak. Pas na aftrek van loonheffing, sociale premies, etc. is bekend wat ‘in het handje’ overblijft.

Loonkosten

Als werkgever kijk je naar wat een werknemer je kost, dus naar zijn loonkosten. Die bestaan allereerst uit zijn brutoloon en wat daar bovenop komt. Maar daarnaast ook uit allerlei bijkomende kosten, zoals de door jou betaalde pensioenpremies, etc. Wat een werknemer van zijn brutoloon netto overhoudt, wordt door een aantal zaken beïnvloed, waar jij geen invloed op hebt, zoals zijn recht op hypotheekrenteaftrek.

 

Netto loonafspraak wettelijk toegestaan

Als werkgever mag je met je werknemer een netto loonafspraak maken. Dat is wettelijk niet verboden. Je moet dan wel het nettoloon gaan bruteren, zodat je de juiste loonheffing en sociale premies aan de fiscus afdraagt. Door het nettoloon te bruteren, neem je in feite de loonheffing voor jouw rekening.

 

Tenminste het bruto minimum(jeugd)loon

Aangezien je je werknemer ten minste het bruto minimum(jeugd)loon moet betalen, betekent dit dat hij na de brutering van het nettoloon, ten minste bruto op het niveau van het voor hem geldende minimum(jeugd)loon moet uitkomen. Zit hij daaronder dan zul je hem dus netto meer moeten betalen, om minimaal op het verplichte minimumloonniveau uit te komen. Om problemen in de toekomst te voorkomen, kun je je loonadministrateur dus maar beter een pro forma loonstrook laten maken, waarin het afgesproken nettoloon wordt omgerekend naar een bruto loon.

 

Loonheffing

Bij netto loonafspraken moet je ook zorgen dat je werknemer de heffingskorting op jouw bedrijf laat toepassen. Die heffingskorting zorgt er namelijk voor dat je een minder groot bedrag hoeft te bruteren.

Zo kost je een nettoloon van 80 euro op dagbasis met heffingskorting 110 euro aan bruto loon en 130 euro wanneer de heffingskorting niet wordt toegepast.

 

Doorwerking voor de toekomst

Het is wel verstandig het doorberekende bruto loon in de arbeidsovereenkomst met je werknemer op te nemen. Mocht er op enig moment sprake zijn van overheidsmaatregelen, die leiden tot een stijging van het bruto loon, dan voorkom je in ieder geval dat je te allen tijde verplicht bent je werknemer het afgesproken netto loon te betalen.

 

Drs JCM de Kort

De Kort HR Support